7. Skola och utbildning

a) Problembeskrivning

Skolan förmedlar idag inte nödvändiga kunskaper och färdigheter. Detta sammanhänger med dels invandringen, dels den kravlösa flumskolan.

 


b) Principer 

• Skolan ska förmedla grundläggande kunskaper, demokratiska hållningar och etik för en fungerande vardag

• Lärarna måste vara vuxenauktoriteter, som eleverna respekterar

• Utbildningssystemet ska frambringa det yrkeskunnande som krävs för att täcka behovet på den svenska arbetsmarknaden.

 


c) Politiska krav

• Betyg i uppförande och ordning ska återinföras

• Historia ska vara obligatoriskt ämne i grundskolan och på gymnasiet


d) Länkar

x