12. EU, FN och globalisering

a) Problembeskrivning

Den ökade makten till EU- och FN-nivåer innebär en avdemokratisering och en politik mot våra intressen.

Samtidigt ger det höga kostnader genom extravaganserna hos en parasitär byråkratisk-politisk klass.

 


b) Principer 

• Sverige bör lämna EU - ett samarbete med andra länder kan upprätthållas utan överstatlighet

• Fortsatt svenskt stöd till FN? Agenda 2030?

 


c) Politiska krav

Folkomröstning om en Swexit?

Uppsägning av Sveriges anslutning till FN:s flyktingkonvention

 


d) Länkar

x