10. Beredskap, försvar och NATO

a) Problembeskrivning

Det svenska samhället är nu extremt sårbart genom datoriseringen och centraliseringen, elberoendet och den bristande självförsörjningen på livsmedel.

Till detta kommer den farliga knytningen till NATO, som på en gång medverkar till att öka krigsrisken och ger Sverige ett sämre läge i händelse av krig.

 


b) Principer 

• Det svenska samhället måste röra sig bort från sårbarheten

• Sverige måste bli självförsörjande på livsmedel

• svensk elproduktion ska prioritera svenska behov

• Sverige ska vara alliansfritt

• Den russofobi som odlas i svenska massmedia och av svenska politiker är både dum och farlig - den bör bekämpas.

 


c) Politiska krav

• Den allmänna värnplikten ska återinföras

• Sverige ska arbeta för ett nordiskt försvarsförbund

• Sverige ska avbryta allt samröre med NATO - det gör oss till måltavla för ryska angrepp i händelse av storkrig.

 


d) Länkar

x